Login Form

Logga in
 

Avtal om medlemskap

I och med att medlemsavgiften betalas ingår du ett avtal om att behandling av dina personuppgifter får göras enligt de rutiner som gäller för Stockholms Amatörastronomer, STAR. I korthet innebär det att dina uppgifter från medlemsansökan lagras i ett medlemsregister som endast är åtkomligt för Registeransvarig.

Utdrag ur medlemsregistret görs årligen till Förbundet Unga Forskare (FUF) och Unga Forskare Stockholm (UFS) som underlag till föreningsbidrag. I övrigt delges inte dina uppgifter till tredje part. På särskild (skriftlig) begäran kan du slippa att dina uppgifter överförs till FUF och UFS. Du kan begära utdrag ur registret av dina uppgifter. Läs mer här.