Login Form

Logga in
 

BLI MEDLEM

Som medlem i STAR får du tidningen STELLA med artiklar om vad som syns på himlen, vad som händer i klubben, diskussioner om teleskop och annan utrustning, litteratur etc, skrivna av våra egna medlemmar.

Vi arrangerar observationskvällar (-nätter) på någon riktigt mörk plats för att titta på himlen med egna kikare och teleskop. Som medlem får du även tillgång till STARs medlemssidor på Internet.

Du blir medlem i STAR genom att betala in årsavgiften på Plusgiro 70 87 05 - 9. För år 2018 är avgiften 100 kr för personer yngre än 26 år och 150 kr för övriga. För att även bli medlem i Svenska Astronomiska Sällskapet och få tidningen Populär Astronomi lägger du till 100 kr om du är yngre än 26 år eller 200 kr för övriga. Detta förmånliga erbjudande (rabatt 50 kr) gäller endast STAR-medlemmar, som betalar avgiften till STARs Plusgirokonto. Glöm inte att ange namn, adress, gärna även födelseår, mailadress och telefon samt om du är ny medlem. Betalning efter 1:a oktober gäller för resten av innevarande år samt påföljande år.

Avtal om medlemskap

I och med att medlemsavgiften betalas ingår du ett avtal om att behandling av dina personuppgifter får göras enligt de rutiner som gäller för Stockholms Amatörastronomer, STAR. I korthet innebär det att dina uppgifter från medlemsansökan lagras i ett medlemsregister som endast är åtkomligt för Registeransvarig.

Utdrag ur medlemsregistret görs årligen till Förbundet Unga Forskare (FUF) och Unga Forskare Stockholm (UFS) som underlag till föreningsbidrag. I övrigt delges inte dina uppgifter till tredje part. På särskild (skriftlig) begäran kan du slippa att dina uppgifter överförs till FUF och UFS. Du kan begära utdrag ur registret av dina uppgifter. Läs mer här.